Spolupracujte s námi!

Agenturní zaměstnávání, krátkodobé a dlouhodobé přidělení agenturních zaměstnanců, představuje jednou ze služeb, které nabízí. Principem agenturního zaměstnávání je dočasné přidě lení zaměstnanců personální agentury k výkonu práce u jiného zaměstnavatele. Respektujeme jak dlo uhodobé, tak i krátkodobé zaměstnávání agenturních zaměstnanců, jsme schopni okamžitě reagovat na Vaši objednávku.

Specializujeme se na skladovací práce, samozřejmostí je platné osvědčení k řízení VZV retrak.

    Pracovní činnosti

  • výdej a příjem materiálu na sklad
  • naskladnění, vyskladňování a evidenci materiálu
  • manipulace s materiálem
  • balení a příprava zboží k expedici (vychystávání)
  • vedení skladové evidence a administrativy
  • řízení vysokozdvižného vozíku

  • Dále třídění palet, oprav palet, úklid skladu apod. Díky flexibilnímu stavu kmenových zaměstnanců, a rozsáhlé databázi brigádníků po celé Če ské republice personální agentura schopna zajistit Vaši měnicí se požadavky na počet zaměstnanců ve Vašim výrobním procesu způsobem agenturního zaměstnávání.